Начало
История
Галерия
Проблеми
Контакти
 


Страница 1 от 8

Съобщения


На 17.04.14г. от 18.00 часа в централна сграда ще се проведе родителска среща за VII и VIII клас по повод приема на учениците от класовете и възможностите за продължаване на образованието им. Срещата за VII клас ще се проведе в зала №2, а за VIII клас в зала №5.

 

Във връзка с организирането и провеждането на абитуриентския бал и екскурзия на 14.04.2014г от 18.00ч.  кабинет №2 на централна сграда ще се проведе среща с родителите и учениците на XII клас.


Обучение


   На 15.03.2014г. в СОУ,,Иван Вазов“ – гр. Нова Загора бе организиран и проведен обучителен модул със съдействието на РААБЕ България ЕООД член на издателска група Клет, отдел ,,Семинари в област Образование“. Квалификационната програма на РААБЕ България е разработена в съответствие с конкретните нужди и потребности на педагогическите специалисти да се самоусъвършенстват, да прилагат нови подходи за обучение и непрекъснато да повишават качеството на образователния процес.

   Темата на семинара бе ,,Тайм-мениджмънт на учителя“- организиране на работното и личното време и пространство, а лектор на обучението  Венета Кирова – психолог, преподавател в Тракийския университет – гр.Стара Загора.  

  В обучението участваха 22 човека - директора г-жа Б.Няголова, класни ръководители, възпитатели, преподаватели, училищния психолог.

  В резултат на проведеното обучение, учителите усвоиха практики на управление на времето и на способността за самоуправление.


Конкурс

Ваканция

Kръгла маса

    На 26.02.2014г. в РИО Сливен се проведе кръгла маса на тема: „Добри практики по отношение системата на вътрешното оценяване”. В кръглата маса участваха учители от цялата област, за да обменят опит и добри практики при вътрешното оценяване в училище на учениците.

    Срещата беше много ползотворна.Всички презентации показаха различни моменти от вътрешното оценяване-засегна се скалата за оценка на тестовото изпитване, самостоятелното оценяване на учениците чрез „Hot potatos”, връзката между външното и вътрешното оценяване, критерии за изготвяне на единна скала при оценка на вътрешно и външно оценяване по различните предмети.

    СОУ „Иван Вазов” взе участие с тема:”Оценяване на неформалното учене-между творческия подход и образователните изисквания”. Училището бе достойно представено от  млад и красив учителски екип – учител по ГИ Станиела Нейчева и ст. учител по ИТ Елена Вълкова.Чрез нея ние показахме постиженията на нашите ученици в извънкласните форми. Оценяването на неформалното учене в училище през последните десетилетия придобива все по-голяма актуалност и значимост. Двете форми на вътрешно образование                       ( формалното и неформалното) трябва взаимно да се подпомагат и допълват.

    Така училището се превръща в сцена за изяви и в най-желана територия.

"1000 стипендии"

МИСИЯТА на проекта е да създаде условия за социална мобилност и „прескачане" на социални граници, което най-ефективно може да стане чрез образованието. За своя водеща ценност „1000 стипендии” издига книгата и четенето и е твърдо срещу плагиатството.

ПОСРЕДСТВОМ КОНКУРС "1000 СТИПЕНДИИ" Фондация „Комунитас“ осигурява годишна стипендия, която се състои от финансова част, достъп до професионални консултации и кредит за книги. В проекта могат да кандидатстват и учители, които заявяват желание да подпомагат ученика в учебния процес. Наясно сме, че особено в затруднени ситуации, учителите са тези, които оказват най-непосредствената и най-неотложна подкрепа на децата, затова, когато се включат в екип с ученика, те получават финансов стимул и кредит за книги. 

КОНКУРС "1000 СТИПЕНДИИ" СЕ ПРОВЕЖДА В ДВА ЕТАПА. Първият кръг представлява разглеждане и преценка на кандидатурите, като в края на м. юли се обявява първо класиране. С кандидатите, достигнали до втори кръг, през септември и октомври на текущата година се провеждат индивидуални интервюта – по телефона или с лично присъствие. Финалното класиране за следващата учебна година се обявява на 1 ноември.

Повече за проекта ТУК

ЗАПОВЕД № РД – 06 –253/ 04.03.2014 год.

              На основание чл. 12 ал.2, ал.3 и ал.4 от Постановление № 33 / 15.02.2013 година и във връзка  с чл. 147(1) т.1 и т.5 ППЗНП  и протокол № 2/ 26.02.2014г. на училищната комисия  назначена с моя заповед №РД – 06 – 86/09.10.2013г.

 Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М :

 Да бъдат изплатени сумите  за стипендии на ученици за ІI учебен срок на учебната 2013/2014г.  за месеците февруари, март, април , май и  юни на следните ученици, съответно за определения вид стипендия и размер, както следва:

I.Да се изплатят сумите за стипендиите на ученици, класирани да получават стипендия за II учебен срок за 2013/2014г.  , класирани от училищната комисия за стипендии с протокол № 2 / 26.02.2014г. както следва

Директор:   Б.Няголова

 

 

ПИГ - търси талант


    За пореден път в ПИГ - прогимназиален етап в СОУ "Иван Вазов" се проведе мероприятие, което събра на едно място ученици, учители и родители. Този път поводът бе шоуто "ПИГ - търси талант". Учениците в групата са много талантливи и всеки показа своя талант в различни области. Журито бе безпристрастно и отреди победителите и техните подгласници. За пореден път родителите бяха съпричастни с дейностите, които се провеждат в ПИГ. За нас възпитателите е много важно одобрението и информираността от страна на родители и колеги за нашата работа, но най-важни остават задоволството и усмивките на децата, които посещават ПИГ.  


 

В очакване на Баба Марта

Годишнина от обесването на Апостола на свободата      По случай 141 години от обесването на Апостола на свободата Васил Левски, в знак на преклонение учители и ученици от СОУ "Иван Вазов" поднесоха венец пред паметника на героя. С тази възпоменателна проява те почетоха неговия подвиг и саможертва в името на свободна България.

ВЕСЕЛ КАРНАВАЛ

 

На 12.12.2013г. във фоайето на СОУ „Иван Вазов” – начален етап, учениците от ПИГ – 2 клас, с възпитател Евгения Цончева,  влязоха в ролите на свои любими герои в импровизиран в ”Весел карнавал”. В състезанието взеха участие почти всички ученици от групата. Тричленно жури оценяваше речевити и артистични умения на децата в два състезателни кръга. Във втория кръг отличените петима отговаряха на въпроси на журито, демонстрираха четивна техника по непознат текст. Децата показаха, че с много ентусиазъм и желание са се подготвяли за това състезание. Разказваха приказки, задаваха гатанки на публиката и се справиха с четенето на непознати текстове. Представянето им събуди интерес и желание за участие в подобен род мероприятия и на останалите деца от начален етап.  

 

ЗАПОВЕД № РД – 06 – 239/ 12.02.2014 година

На основание    Чл.8  т.2  от Постановление № 33/15.02.13г. и във връзка с моя  заповед РД-06-83/ 09.10.13г. и чл.147 ал.1,т.1  и т.5 ППЗНП

            Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М:

І. Училищна комисия назначена с моя заповед РД-06-292/ 1.03.13г и във връзка с моя  заповед РД-06-83/ 09.10.13г.  в състав:

                  Председател: Таня Душкова – ПДУД

                  Членове:      Димитринка Дойчева – старши учител по математика

                                                Таня Недева – старши учител по АЕ

                                                Златина Илиева – ПДАСД

                                                Стоянка Костадинова – касиер

                                                Златка Дечева – счетоводител

                                                Даниела Георгиева – ресурсен учител

Да извърши класиране на учениците подали документи за кандидатстване за стипендии за втори  учебен срок на учебната 2013/14година

ІІ. Функции на комисията

1.Извършва класиране на учениците за различните видове стипендии като стриктно следва критериите и показателите за класиране утвърдени с моя заповед  РД-06-83/ 09.10.13г.2.Класирането да се извърши в срок до 26.02.14г.

3. Предложението   на комисията до  директора  под формата на протокол за класираните ученици за получаване на стипендии за втори учебен срок подписан от всички членове на комисията да се внесе на 28.02.14г.

4. Комисията да обработи внимателно документите на учениците,  които кандидатстват за стипендия за доказване на фактите и обстоятелствата, които са вписани в молбите по отношение  на тяхната измеримост и доказване

5. Комисията да изисква от класните ръководители доклад с приложени копия за доказване на успеха брой вписани забележки и наложени наказания на учениците

Със заповедта за сведение и изпълнение срещу подпис да се запознаят всички членове на комисията.

Контрол върху изпълнението на заповедта ще оказвам лично аз.

Директор: Б.Няголова

 

 

„Не се гаси туй, що не гасне”

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ РУСОФИЛИ

организира

 

НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС

НА РУСКИ ЕЗИК

 

„Не се гаси туй, що не гасне”

 

Посветен на 135 годишнината от Руско-турската война 1877-78г. за Освобождението на България и 1025 години от приемането на християнството в Русия.

 Информация и регламент: http://konkursi.rusofili.eu/competition_about.php?compet_id=11

Национален литературен конкурс "Живеем в земята на Ботев"

За поредна година е обявен Национален литературен конкурс "Живеем в земята на Ботев" за написване на стихотворение и есе.
Регламентът е следният:
1. Всеки участник  има право да представи до две стихотворения и едно есе.
2. Конкурсът е с два раздела
А. Поезия – до две стихотворения
Класирането е в две възрастови групи: от V до VIII клас и от IX до XII клас.
Б. Есе – една възрастова група: от VII до XII клаs.
3.  Обемът на текстът да бъде до две печатни страници.

4. Всяка конкурсна творба трябва да бъде придружена от апликационна форма, залепена на гърба на всеки екземпляр.
Апликационна форма за участие в конкурса „Живеем в земята на Ботев”
1. Име, презиме, фамилия:
2. ЕГН:
3. Училище:
4. Клас:
5. Адрес:
6. Мобилен телефон:
7. Домашен телефон:
8. Преподавател:
9. Мобилен телефон:

5. Текстовете се изпращат в три екземпляра на адрес:
Град Враца – 3000
Ул. „Читалищна” № 5, ПК 89
За Национален конкурс „Живеем в земята на Ботев”
Телефони за справки:
092 62 43 38 (П. Гушанска);
092 62 62 95 (Ил. Кръстев).

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО” - 2014

Пo решение на Св. Синод на БПЦ-БП, прот. 41 от 11 декември 2013 г., Синодалният Културно-просветен отдел обявява:

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО” - 2014 в следните категории:

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

ЛИТЕРАТУРА (ПОЕЗИЯ И ПРОЗА)

ФОТОГРАФИЯ

В Конкурса могат да се включат деца от 3-та и 4-та група на детските градини и ученици от 1-ви до 12-ти клас.

Творбите трябва да са посветени на православния християнски празник Възкресение Христово – Пасха.

КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА КОНКУРСНИТЕ ТВОРБИ: 05. 04. 2014 г.(СЪБОТА) - BАЖИ ДАТАТА НА ПОЩЕНСКОТО КЛЕЙМО.

 

Адрес за изпращане на конкурсните творби:

ПЕНКА ХРИСТОВА

СВ. СИНОД на БПЦ-БП, КУЛТУРНО-ПРОСВЕТЕН ОТДЕЛ

ЗА НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС „ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО”

УЛ. „ОБОРИЩЕ” № 4

1000 СОФИЯ

БЪЛГАРИЯ

Email: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. (само за литературните творби)

Повече информация: http://bg-patriarshia.bg/news.php?id=129875

Вътрешна педагогическа квалификация в начален етап

Благотворителен базар в ПИГ


  

   В навечерието на Коледа и Нова Година,учениците от ПИГ организираха благотворителен базар под надслов: ''Усмивка за Гери''. С помощта на родители,децата приготвиха домашни сладкиши които продадоха, за да помогнат и те на малката Гери, която страда от коварна болест. Освен благотворителния базар, учениците изпълниха стихотворения, песни и танци. Гости на нашия мини спектакъл бяха учители и ученици от СОУ ''Иван Вазов'', които подкрепиха благородната кауза на своите съученици. Ние вярваме, че всяка мечта се сбъдва, стига  да е пожелана от сърце с чисти мисли каквито притежават всички деца. От сърце желаем на всички здраве, радост и късмет. Бъдете щастливи - ПИГ-5-8кл.

 


 


 

Новозагорски ученици с нови технологии в образованието


 
 

На 13.12.2013 г. учители и директори от област Сливен гостуваха на III А клас на СОУ „Иван Вазов“, гр. Нова Загора. Училището четвърта поредна година работи с учебен софтуер Envision: един компютър – много мишки и до началото на тази учебна година бе единствено в областта.   От 2012 г. СОУ „Иван Вазов“ е апробатор за област Сливен и на иновативната кинект технология Jumpido.

    Специални гости на урока бяха г-жа Рени Рангелова – експерт начално образование в МОН, г-жа Йорданка Стоилова – старши експерт начално образование в РИО-Сливен, заместник-кметът Ивайло Енев и началник отдел „ОМДСЗСП“ Соня Петрова. На урока присъстваше и един от авторите на Envision  и Jumpido и управител на фирма „Нимеро“ – г-н Кирил Русев.

    Учителката Розалина Паскалева бе приготвила свой урок демонстрация с образователен продукт Envision, с който представи как той успешно и атрактивно се вгражда в класическата класно-урочна система по всички учебни предмети. Малките ученици показаха умения за екипна работа по двойки с компютърми мишки и работни листове, като се редуваха. С мултимедиен проектор се визуализират екраните от урока, като всяка мишка има собствен курсор с любим приказен или анимационен герой. Учениците виждат своите постижения, съпоставимо с тези на другарите си, като изпълняват различни по вид и сложност тестови задачи – посочват, групират, свързват, пишат с виртуална клавиатура, обсъждат ситуации. 

     Третокласниците представиха на гостите и най-новата кинект технология за учене с движение Jumpido. То решава проблемите с обездвижването на учениците и прави усвояването на математически знания забавно и интересно. Кинект сензор засича движенията на тялото и учениците с подскоци, ритане, клякане, замахване, решават задачи от учебния материал по математика 1.-4. клас.

    „Търсенето на работещи решения за придаване на привлекателен образ на българското училище е ключът към мотивацията на учениците, а пътят е създаване на условия за преживяно учене, в което традиция и иновация си подават ръка.“ – сподели на финала класната ръководителка на третокласниците-билингви, които се справиха успешно с всички задачи в урока. Към двете технологии бе проявен голям интерес от страна на директори и учители.

Отличие

   Йордан Павлов от 9 А клас на 1-во място  възрастова грапа 15-18 год. в  конкурса на СОРИКО ООД за коледна картичка "Да запазим природата чиста, защото утре зависи от нас"

  

"Весело междучасие"

 

    Забавно шоу "Весело междучасие" се проведе в часовете занимания по интереси. В него взеха участие ученици от ПИГ - прогимназиален етап при СОУ "Иван Вазов". Подготовката и представянето премина с голям интерес. Иван Радков - ученик от 6 б клас изпя народна песен "Море, аресах си". Артистите от групата представиха сценка от училищния живот. Шоуто завърши с модно ревю.

    Гости на тържеството бяха учители от СОУ "Иван Вазов": Петко Танев - учител по музика, Тодорка Пенчева - класен ръководител на 5 б клас, Бояна Ганчева - начален учител, Дечо Иванов - учител по БЕЛ, Алис Йорданова - фелдшер и Елица Атанасова - Председател на Училищния парламент.

  
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 Следваща > Край >>

 

Copyright 2008 Ivan-Vazov.com. All rights reserved! | Всички права запазени по официалният сайт на СОУ "Иван Вазов"
За контакти:
ул. "Петко Енев" 54 Нова Загора, тел: +35945762044 , Мобилен телефон: +359885897562
 
Клуб Дачия България | Фотошоп уроци created by: Radomir Georgiev