Родителски срещи и Дни на отворени врати

Уважаеми ученици и родители, относно изпълнението на дейностите за кандидатстване на учениците след 7 клас Ви уведомяваме, че предстои провеждане на:

1. Родителска среща - 19.04.2018г. от 18:00 часа

2. Дни на отворени врати - на 22.05.2018г.