"Да пазим българските традиции"

Изложба "Да пазим българските традиции" със съдействието на Цветомира и Таньо - ученици от 9 клас.

За да се съхраним като нация, като народ, за да съхраним и опазим българщината трябва да се борим заедно. Заедно срещу пошлостта, деградацията, упадъка на морала. Да се борим за опазване на автентичния български фолклор, пред който се прекланя цял свят. Ще се опазим и съхраним, когато се научим да уважаваме миналото и да вярваме в бъдещето. Да уважаваме традициите и да предадем всичко научено на идните поколения.