Математика без граници

Награждаване на учениците от СУ "Иван Вазов" Нова Загора, взели участие в Международния зимен кръг на "Математика без граници"