Клуб „Морал, етика и гражданско образование“

Среща – дискусия на участниците от Клуб „Морал, етика и гражданско образование“ към

СУ „Иван Вазов“ във връзка с Деня на Земята и начините за опазването й от замърсяване.