Предстоящи дейности, свързани с организацията и провеждането на националното външно оценяване в VII клас и с приемането на ученици в VIII клас

           Във връзка с "Организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2018/2019 година съгласно чл. 54, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование /Наредба № 10 от 2016 г. към Заповед № РД 09-628/29.03.2018 г. на министъра на образованието и науката, Регионално управление на образованието - Сливен организира приемна по въпросите на националното външно оценяване и държавния план-прием, както следва: всеки понеделник от 11.00 ч. до 12.30 ч. и от
16.00 ч. до 17.30 ч.. в стая № 211 на РУО - Сливен.
 При необходимост може да се обръщате за информация към експертите от РУО - Сливен и извън посочените дни и часове.

За повече информация Минка Коджабашева ЗДУД СУ "Иван Вазов" Нова Загора