Трета регионална среща на Клубове "Млади възрожденци"