СЪОБЩЕНИЕ

РЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ТРЕТА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ