СУ „Иван Вазов“ организира и проведе Национална седмица на четенето в периода от 22 до 26 октомври 2018 г

В програма за провеждане на инициативата се включиха всички класове с различни инициативи и мероприятия:

  • Маратон на четенето и верижка на четенето.
  • Състезания за най-добър четец и за най-добър разказвач,
  • Организирани посещения на градската библиотека.
  • Проект за любима книга или автор.
  • Четене на малки деца за възрастни хора.
  • Четене сред природата.