Ден на толерантността в СУ "ИВАН ВАЗОВ" град. Нова Загора