Национална програма „Квалификация“ – 4.1.6. Мобилности за посещение на училища с кабинети за медиация и развита IT структура

 

Национална програма „Квалификация“ – 4.1.6. Мобилности за посещение на училища с кабинети за медиация и развита IT структура  

 СУ „Иван Вазов“ – Нова Загора

С педагогически специалисти  от  областите Кюстендил, Перник, Ямбол и Варна на  30.10.2018г., 31.07.2018 г. 07.11.2018 г. учители и психолози от СУ „Иван Вазов“ споделиха добри практики по медиация и развита IT структура.

 

Психолозите г-жа Коджабашева и Манева проведоха обучение по медиация в три етапа, подкрепено с много познавателни и динамични игри:

  • презентация на изграденото и постигнатото от медиаторите в училище, придружено с теоретични постановки за посредничество, умения за слушане и разрешаване на конфликти;
  • разиграване на случай на разрешен конфликт от ученици-медиатори;
  • разрешаване на казуси от различни конфликтни области, споделяне на опит и задаване на въпроси.

Обратната връзка от участниците бе позитивна и подкрепяща.

Ст. учител Розалина Паскалева представи иновациите в училище свързани с различни електронни платформи.

Инж. Даниела Тонева представи възможностите на електронния дневник, с който работи СУ „Иван Вазов“.