Час по Технологии и предприемачество

Вкусно  е в час по Технологии и предприемачеството.