ОБЯВЛЕНИЕ за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод" и Схема „Училищно мляко"