Национално външно оценяване на дигиталните компетентности в 10 клас

  

На 28.06.2019г. девет ученици от 10 клас на СУ „Иван Вазов“ получиха своите удостоверения от Министерството на образованието и науката за постигнати резултати на Националното външно оценяване на дигиталните компетентности – самостоятелно ниво на владеене по Европейската рамка за оценяване. Сертификатите им бяха връчени от госпожа Минка Коджабашева – заместник директор по учебната дейност. Голяма част от тези ученици получиха и грамоти за отличен успех и участие в класни, извънкласни и извънучилищни дейности.

Учениците от профил „Технологичен – предприемачество и бизнес“ за пореден път доказаха високото си ниво на подготовка, с което ръководството на училището и техните учители се гордеят.