Иноватори в образованието

Министерството на образованието и науката организира първия национален конкурс "Иноватори в образованието" на тема "За учителите, които вдъхновяват".

Конкурсът има за цел да стимулира учителите, учтелските екипи, директорите и управленските училищни екипи, за които работата е мисия и създават култура за иновации, реализират идеи и са лидери на промяната, да получават признание, подкрепа и възможност да популяризират опита си съгласно реда и условията по приложения Регламент.