Телефони на денонощно разположение за въпроси свързани с медицинското обслужване - информация от РЗИ Сливен

 

“Остани вкъщи!

Ако трябва да излезеш извън къщи, спазвай разстояние от 1,5 метра между други хора!

Мий често ръцете си! ......“

http://rzi-sliven.org/%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%bd%d0%be%d1%89%d0%bd%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7/