: )

За да може всички ученици да продължат с уроците,  подготвените от техните учителите  работни листи, всеки ден се разнасят по домовете на децата от  образователен медиатор.

Това, разбира се, се извършва при строго спазване на всички предпазни мерки.