График на дейности по приемане на ученици по държавен план-прием

Времето и мястото :

Канцеларията на училището за периода от 03.07.2020г. до 03.08.2020 г.

работно време от 08:00 часа - 16:30 часа           

 Дейности:

 1. Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №10 от 01.09.2016г. Писмено уведомяване на учениците за допускането им до участие в приема.

Срок: 03.07.2020г. - 07.07.2020г.

 1. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

Срок: до 13.07.2020г. /понеделник/

 1. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

Срок: до 16.07.2020г. /четвъртък/

 1. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

Срок: до 20.07.2020г.

 1. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

Срок: до 22.07.2020г.

 1. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втория етап на класиране

Срок: до 23.07.2020г.

 1. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

Срок: до 24.07.2020г. до 27.07.2020г. /включително/

 1. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

Срок: до 29.07.2020г.

 1. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

Срок: до 30.07.2020г.

 1. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап

Срок: до 03.08.2020г.

 1. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

Срок: до 10.09.2020г.

 1. Утвърждаване на осъществения държавен план прием

Срок: до 14.09.2020г.