Занимания на открито по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“