Занимания по интереси

В  Заниманията по интереси часовете обхващат различни направления и създават  възможност  на учениците да  проучват, обсъждат,  изследват, рисуват, танцуват . Темите в клубовете:  „Млад еколог”, „Млад възрожденец”, „Технологии” и „Спорт”  са  развлекателни и достъпни за допълване  на знанията и уменията, за създаване и реализиране на проекти  и идеи . Придобиват се навици, отговорност за изпълнение на правила и задължения. Част от  творческата дейност  е свързана и с извънучилищни  идеи за приложимост, обвързани със семейни и официални празници.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ГЦОУД  - начален етап

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ст. учител З. Цакинска