Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

В ситуациите по БЕЛ по проект АПСПО децата обогатяват активния речник с български думи, запознават се с различни художествени произведения за деца, развиват фината моторика.