Проект- " Ден на Земята-22 април 2022г."

Ученици от 6б клас участваха в Проект- " Ден на Земята-22 април 2022г."
С природни материали направиха макет за класната стая.