СУ"Иван Вазов" празнува Международния ден на космонавтиката. - 2021/2022г.