5-ти НАЦИОНАЛЕН конкурс SUPER STEM БЪЛГАРИЯ! - 2021/2022г.

СУ"Иван Вазов", гр.Нова Загора
е НАЦИОНАЛЕН ПОБЕДИТЕЛ
в 5-ти НАЦИОНАЛЕН конкурс SUPER STEM БЪЛГАРИЯ!
Победител в категория STEAM EUROPE ART със STEM ПРОЕКТ и принос за развитие на STEM науките в училищата
е ДАНИЕЛА ИВАНОВА от 5"а" клас
с научен ръководител КАМЕЛИЯ ИЛИЕВА!
Директорът- г-жа ОВЧАРОВА връчи медал, грамота и подаръци.
БЛАГОДАРИМ ВИ, ДОСТОЙНИ ВАЗОВЦИ!