На гости - 2021/2022г.

Благодарим на учениците от СУ”Иван Вазов”, които днес, по случай 23 април, Международния ден на книгата, ни посетиха и прочетоха на децата от трета и четвърта група приказка! Четенето беше част от инициативите на МКБППМН община Нова Загора и Общински ученически съвет,по случай Деня на книгата.