“Ще дойдете ли с нас на бала?” - ВИПУСК 2022

Съпричастни с голямата изненада на 12 клас към прекрасната им класна Светла Крумова!