НА ВНИМАНИЕТО НА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ

Панорама на образованието – 2022!       

 

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 
 
За поредна година РУО-Сливен организира Панорама на образованието, в която се представят всички профили и професии в училищата, в които се осъществява държавен план-прием след завършено основно образование.
Повече информация за профилите и професиите, предлагани в област Сливен може да намерите на следния линк: