КАМПАНИЯ НА СЕДМИ КЛАС – „ПАЗЕТЕ ДЕЦАТА“

Учениците от седми клас на СУ „Иван Вазов“ гр. Нова Загора отбелязаха 29.06.2022г. Деня за безопасност на движението по пътищата, като бяха организирани от класните ръководители и училищния психолог да напомнят на шофьорите да пазят детето на пътя (особено на пешеходните пътеки). За целта избраха оживеното кръстовище в града, където преди седмица бе ударен техен съученик.
Раздадоха на шофьорите листовки с информация за спазването на правилата по пътя, като ги призоваха – „ПАЗЕТЕ ДЕЦАТА! ТЕ СА ВАШЕТО НАСЛЕДСТВО!“
Повечето от шофьорите се отзоваха с усмивка на децата и кампанията, но имаше и несъгласни с техния призив!!!