"Вкусът на успеха"

Ученици от 6 а клас със своите проекти по математика на тема: "Вкусът на успеха".
1-во място: Траяна
2-ро място: Даниела
3-то място: Ралица