22септември -Ден без автомобили

Учениците от 7б клас-Анка Колева и Васил Христов изнесоха доклад за Европейския ден без автомобили-22 септември, който съвпада с  Деня на независимостта в България и ползата от него за всички хора живеещи в континента Европа. Станимира Иванкова представи ново проучване на компаниите за чисти градове, според което е отчетено, че Денят без автомобили е равен на по-чист въздух и независимост.

Момчетата-Кольо, Мирослав, Веско, Илия и Станьо изготвиха постер, с който показват смисъла и значението на такъв ден в годишния календар - Ден без автомобили.

                                                     Класен ръководител: Радостина Тончева