СУ "Иван Вазов" празнува 3-ти март

СУ "Иван Вазов" празнува 3-ти март. Националният празник на Р. България.

Нека в душите и сърцата ни да зазвучи онзи Вазов стих, който е останал през вековете:

"Българийо, за тебе те умряха..."