Ученици от 11 клас надграждат своите компетентности по Български език и Литература

Във връзка с общата подкрепа на личностно развитие по направление библиотечно-информационно обслужване,учениците от СУ,,Иван Вазов "-11 клас надграждат своите компетентности по Български език и Литература, проявяват интерес към художествената литература.