Благотворителен концерт и награждаване на изявени ученици за 2022г.

 

Благотворителен концерт и награждаване на изявени ученици за 2022г. МКБППМН - Нова Загора. Номинирани: В спортната дейност - Мария Велчева Учебна дейност - Ростислав Желев и Диана Колева Победител в категория изкуства - Ростислав Желев