Стаята на 7б клас вече е готова за Коледните тържества!