Националната телефонна линия за деца - 116 111.

На учениците от СУ "Иван Вазов" е проведена информационно-разаснителна кампания за Националната телефонна линия за деца - 116 111.