Учениците от 8клас посетиха детското отделение на Многопрофилната болница за активно лечение “Света Петка” - 2022/2023г.

И днес продължихме да правим добро.Учениците от 8клас заедно с класния си ръководител и медицинското лице на училището посетиха детското отделение на Многопрофилната болница за активно лечение “Света Петка” , за да зарадват децата, които няма да си бъдат вкъщи за Коледа.Всяко дете получи подаръчна торбичка с лакомства и торбичка с плодове.Бяхме повод за усмивки на лицата на децата и техните майки.