Демонстрация на тема: „Интервю за работа“

Във връзка с предстоящия план – прием за 2023 – 2024 учебна година с профил „Предприемачески“ се организира демонстрация на тема: „Интервю за работа“.

Учениците от гимназиален етап – 9 клас поканиха седмокласниците и показаха няколко възможни ситуации за провеждане на  интервю за работа.

Госпожа Радмила Стефанова разясни правилата и етапите при подготовка за интервю.

Гостите от 7а и 7б клас се запознаха с подготовката и поведението по време на интервюто.

Директорът Минка Коджабашева направи кратко представяне на паралелката с профил „Предприемачески“.