Демонстрация на тема: „Интервю за работа“

Във връзка с предстоящия план – прием за 2023 – 2024 учебна година с профил „Предприемачески“ се организира демонстрация на тема: „Интервю за работа“.
Учениците от гимназиален етап – 9 клас, поканиха седмокласниците и показаха няколко възможни ситуации за провеждане на интервю за работа.
Госпожа Радмила Стефанова разясни правилата и етапите при подготовка за интервю.
Гостите от 7а и 7б клас се запознаха с подготовката и поведението по време на интервюто.
Директорът Минка Коджабашева направи кратко представяне на паралелката с профил „Предприемачески“