Спортен празник

Двата отбора на 3 и 4 клас показаха основните си спортно-технически умения и сръчности в щафетни игри ,теглене на въже и спортно-технически игри "Топка над въже" и "Футбол". Емоционалната  надпревара показа ниво на основните двигателни качества-бързина,сила,ловкост,сръчност и устрем за победа. Учениците от 3клас загряха с общоразвиващи гимнастически упражнения,включващи и уреди. Двата класа имаха и творчески задачи за Проект на училищен двор-"Рисувам и творя през прозореца",които започнаха още в Занимания по интереси и показаха финала в празничния ден.