ПРОФИЛ ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ

Разнообразие в чуждоезиковото обучение - английски език, френски език, руски език
Профилирани предмети - Предприемачество, География и икономика, Информационни технологии, Физическо възпитание и спорт
Извънкласни форми и дейности - Клуб "Мего", Клуб "Дигитална креативност"
ОЧАКВАМЕ ВИ!
Кандидатстването започва от 5 юли.