Механизъм - предотвратяване на разпространението и употребата на наркотични вещества в училище

Механизъм за повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за подобряване на сигурността на средата в училище посредством предотвратяване на разпространението и употребата на наркотични вещества

 

 

Структури, функуционални задължения на институциите, които имат задължения в областта на превенция на разпространението и употребата на наркотични вещества, в канкретика на подрастващите. Нормативна база.

Главна дирекция 'Национална полиция'

АРЗ Солидарност  

 

 

sacp.government.bg/themes/custom/dazd/dist/images/...

 

Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (EMCDDA)

Logo of European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)