ДЗИ / НВО 2023 - 2024 учебна година

Държавни зрелостни изпити 2023/2024 учебна година

ДЗИ БЕЛ - 

ДЗИ втори задължителен  - 

 

Национално външно оценяване 2023/2024 учебна година 

4 клас

НВО БЕЛ - 

НВО Математика - 

7 клас

НВО БЕЛ - 

НВО Математика -

10 клас

НВО БЕЛ - 

НВО Математика -