ДЗИ / НВО

Държавни зрелостни изпити 2016/2017 учебна година

Национално външно оценяване 2016/2017 учебна година

Държавни зрелостни изпити 2017/2018 учебна година

Национално външно оценяване 2017/2018 учебна година

Предстоящи дейности, свързани с организацията и провеждането на националното външно оценяване в VII клас и с приемането на ученици в VIII клас 2017/2018

Държавни зрелостни изпити 2018/2019 учебна година

Национално външно оценяване 2018/2019 учебна година

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ СЕДМОКЛАСНИЦИ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ

Във връзка със Заповед № РД-14-235 от 05.06.2018 г. на началника на РУО – Сливен срокът, в който учениците от VII клас от област Сливен имат право да се запознаят с проверените си и оценени изпитни работи от изпитите чрез тест по Български език и лителатура и Математика, проведени на 21.05.2018г. и 23.05. 2018 г. е 3 /три/ работни дни след обявяване на резултатите – 7, 8 и 11 юни 2018 г. от 9.30 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 17.00 ч. в зала № 210 на РУО – Сливен задължително с присъствието на родител /настойник/, след подаване на заявление по образец.