Съобщение

Регионално управление на образованието - Сливен организира приемна по въпросите на НВО и държавния план-прием, както следва: ВСЕКИ ПОНЕДЕЛНИК ОТ 11:00 ч. до 12:30 ч. и от 16:00 ч. до 17:30 ч. в стая № 211 на РУО - Сливен. При необходимост може да се обръщате за информация към експертите от РУО - Сливен и извън посочените дни и часове.