СУ „ИВАН ВАЗОВ“, НОВА ЗАГОРА – ЕДНО ОТ ИНОВАТИВНИТЕ УЧИЛИЩА НА БЪЛГАРИЯ

На основание чл. 38, ал. 6 и чл. 39, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование Министерството на образованието и науката предлага 185 училища да получат статут на иновативни. Сред тях е и СУ „Иван Вазов“ гр. Нова Загора. Проектът на училището спечели одобрението на МОН в надпревара с 207 проекта на училища. СУ „Иван Вазов“ е едно от 46-те български училищата, които ще разработят и въведат иновации по отношение на организацията и съдържанието на обучението.  Училището е единственото одобрено средно училище от област Сливен и редом с още 5 сливенски училища ще  чертае и реализира посоките на новото образование.

Иновацията стартира през учебната 2017-2018 г. Учениците  ще разработват в ателие „От деца за деца“ образователни електронни продукти. Смисълът е волево да се усвоява учебното съдържание, за да се преконфигурира и преструктурира информацията до най-високо творческо равнище. Фокусът на ползвателите са български деца в родните училищата зад граница, ученици със СОП и ученици с майчин език, различен от български. Учебната среда ще е с гъвкава структурна организация. Резултатите от иновационните процеси ще имат реални показатели за пригодност и успешност. 

Ролята на учениците от СУ „Иван Вазов“ в образователното пространство и обществения прогрес вече е различна - те са с авторско присъствие в науката.

http://www.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=2646