Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище