Система за поощрения и награди СУ ”Иван Вазов” гр. Нова Загора