Национално онлайн оценяване на дигитални компетентности

През месец юни 2017 г. учениците от 10 клас в  СУ „Иван Вазов“ Нова Загора участваха в Национално онлайн оценяване на дигитални компетентности – самостоятелно ниво на владеене по Европейската реферетна рамка за оценяване.

Учениците трябваше да покажат знанията си по информационни технологии.  

Участниците, получили резултати от теста и практическата задача над 50% получиха удостоверения:

Поздравяваме ги и им пожелаваме бъдещи успехи в областта на информационните технологии.