Свободни места в паралелките

 

Свободни места в паралелките към I срок - 2018/2019 учебна година

 

Клас                        Брой свободни места
Подготвителна група няма свободни места
Iа  4
Iб 4
IIа 5
IIб 6
III няма свободни места
IVа 2
IVб 3
Vа няма свободни места
Vб няма свободни места
VIа 3
VIб 4
VIIа 4
VIIб 6
VIII няма свободни места
8
Х 5
ХII 19