Учители

УЧИТЕЛСКИ СЪСТАВ ОТ ПРОГИМНАЗИАЛЕН И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

 

Диана Русева Тошева
- Директор 
  Минка Стоянова Коджабашева - Славова
- Заместник директор, учебна дейност
Таня Тодорова Генчева - Петрова
- Български език и литература
  Светла Живкова Крумова
- Български език и литература
Петрана Ганчева Станчева
- Математика и Информационни технологии
  Камелия Дженкова Караколева-Илиева
- Математика и Информационни тенологии
Радмила Любенова Стефанова
- Математика и Информационни технологии
  Веселина Стоянова Шишманова - Костова
- Физика и астрономия
Иван Миланов Петров
- География и икономика
  Милен Тончев Борисов
- История и цивилизация
Росица Жечева Стефанова
- Биология и Химия
  Павлина Методиева Петрова
- Френски език - външен лектор
Таня Недева Илиева
- Английски език
  Митошка Петрова Стоянова
- Английски език   
Мая Недева Желязкова
- Физическо възпитание и спорт
  Мирослав Стефанов Мирчев
- Физическо възпитание и спорт
Маруся Динева Петрова
- Музика
  Атанас Иванов Зоев
- Изобразително изкуство

 

УЧИТЕЛСКИ СЪСТАВ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП

 

Величка Георгиева Едрецова
- Учебни предмети в начален етап
  Мария Иванова Христова
- Учебни предмети в начален етап
Мариана Драгиева Андреева
- Учебни предмети в начален етап
  Симеон Стоянов Стоянов
- Учебни предмети в начален етап
Розалина Стоянова Паскалева
- Учебни предмети в начален етап
  Зорница Златкова Златева
- Учебни предмети в начален етап
Васил Петков Костадинов
- Учебни предмети в начален етап
  Рени Димитрова Чиликова
- Дейности в  ПГ/ДГ

 

РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ

 

Даниела Иванова Георгиева
-  Ресурсен учител 
  Митошка Петрова Стоянова
- Психолог

 

УЧИТЕЛИ В ГРУПИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА

УЧЕБНИЯ ДЕН

 

Радостина Великова Стайкова 
- Учител ЦДО                            
     Цвета Иванова Бънова
- Учител ЦДО                                
Минка Йорданова Лазарова
- Учител ЦДО
   

 

УЧИЛИЩЕН ПСИХОЛОГ

 Десислава Маринова Манева
- Психолог