Учители

УЧИТЕЛСКИ СЪСТАВ ОТ ПРОГИМНАЗИАЛЕН И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

 

Диана Русева Тошева
- Директор 
  Минка Стоянова Коджабашева - Славова
- Заместник директор, учебна дейност
Атанас Иванов Зоев
- Изобразително изкуство
  Десислава Маринова Манева
- Психолог
Веселина Стоянова Шишманова - Костова
- Физика и астрономия
  Мирослав Стефанов Мирчев
- Физическо възпитание и спорт
Данка Колева Динкова
- Български език и литература
  Петрана Ганчева Станчева
- Математика и Информационни технологии
Иван Миланов Петров
- География и икономика
  Радка Николова Желева
- История и цивилизация
Камелия Дженкова Караколева-Илиева
- Математика и Информационни тенологии
  Росица Жечева Стефанова
- Биология и Химия
Маруся Динева Петрова
- Музика
  Светла Живкова Крумова
- Български език и литература, руски език
Мая Недева Желязкова
- Физическо възпитание и спорт
  Таня Недева Илиева
- Английски език
Милена Симеонова Динева
- Математика
  Таня Тодорова Генчева - Петрова
- Български език и литература, руски език
Деница Красимирова Петкова
- Английски език   
  Павлина Методиева Петрова
- Френски език - външен лектор

 

УЧИТЕЛСКИ СЪСТАВ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП

 

Величка Георгиева Едрецова
- Старши учител I-IV клас
  Мария Иванова Христова
- Учител I-IV клас
Мариана Драгиева Андреева
- Старши учител I-IV клас
 
  Минка Йорданова Лазарова
- Старши учител I-IV клас
Симеон Стоянов Стоянов
- Старши учител I-IV клас
  Розалина Стоянова Паскалева
- Старши учител I-IV клас
Васил Петков Костадинов
- Учител I-IV клас
  Зорница Златкова Златева
- Учител I-IV клас
Рени Димитрова Чиликова
- Старши учител ПГ
   

 

РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ

 

Даниела Иванова Георгиева
-  Ресурсен учител 
  Митошка Петрова Стоянова
- Психолог

 

Учители в групи - целодневна организация на учебния ден
 

Радостина Великова Стайкова 
- Старши ресурсен ЦДО                            
     Цвета Иванова Бънова
- Старши учител ЦДО                                
Йордан Денков Йорданов
- Учител ЦДО
    Радмила Любенова Стефанова
- Старши учител ЦДО