СЪОБЩЕНИЕ - 18.02.2022г.

 

На 20.02.2022г. от 11.00ч. до 15.30ч. в компютърния кабинет (Сградата на начален етап) ще се проведе обучение на тема: "Работа със специални образователни платформи за обучение в електронна среда" по проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи", Дейност 4 "Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.)". Обучението ще се състои под формата на  две обучителни групи по два часа с родители на ученици от първи клас.